Disclaimer

Deze website is gemaakt op verzoek van Hotel de Arcense herberg. Hotel de Arcense herberg is ook eigenaar van de website. De website is met zorg samengesteld, het is echter niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van gewijzigde inzichten of andere ontwikkelingen moet worden herzien of aangevuld. Hotel de Arcense herberg kan daarom geen verantwoordelijkheid nemen en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van  informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten. De website-bezoeker kan desgewenst telkens aanvullend deskundig advies bij Hotel de Arcense herberg in winnen. Hotel de Arcense herberg streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Hotel de Arcense herberg zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Hotel de Arcense herberg . Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Hotel de Arcense herberg wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.